AVÍS LEGAL

Les seves dades de contacte formen part de la base de dades del Clúster Edutech i d’Eurecat amb la finalitat d’informar-lo de les activitats d’ambdues entitats o d’altres que puguin ser del seu interès. Així mateix, les seves dades podran ser cedides a entitats patrocinadores de l’esdeveniment.
Eurecat ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat.
Podreu revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant un correu electrònic a: baixes@eurecat.org indicant “Baixa” a l’assumpte del correu.
Tot això en compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/99 del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , i del Reglament que la desenvolupa aprovat pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!