Consulta les candidatures
seleccionades en el programa

Adreça’t a la secció CATEGORIES per conèixer les candidatures seleccionades
(al final d’aquesta pàgina)

Les experiències educatives
més innovadores


TERMINI TANCAT


Aquesta nova edició del Call for Papers pretén explicar-vos les bases per tal que les millors pràctiques educatives, amb un ús fonamentat i rellevant de les TIC, puguin ser compartides amb la resta de la comunitat educativa.

Veureu algunes diferències en la definició de les categories respecte les edicions passades. Enlloc de categoritzar els premis fent referència directa a la tecnologia, enguany les categories passen a fer referència directa a processos educatius. Tot i que el congrés té un focus evidentment tecnològic, no volem parlar només de tecnologia de forma isolada, sinó que la volem veure sempre dins el context d’un projecte, al servei d’una idea o com a palanca per a l’aprenentatge dels nostres alumnes.

Les categories són coherents amb les últimes tendències a nivell internacional, OCDE o Unesco, i també amb les propostes de participació pedagògica, com Ara és demà i Escola Nova 21.Categories


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2017/01/call_for_papers_tematiques_1-1.jpg

CATEGORIA 1

Pràctiques educatives basades en la personalització
de l’aprenentatge

Experiències didàctiques i pràctiques educatives d’aula amb el suport de la tecnologia fonamentades en el coneixement de com les persones aprenen. Experiències didàctiques i pràctiques educatives que permeten fomentar, entre d’altres, principalment la socialització, l’atenció individual i l’autonomia personal de l’alumnat.


Consulta les 3 candidatures seleccionades
https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2017/01/call_for_papers_tematiques_2-1.jpg

CATEGORIA 2

Pràctiques educatives
que treballen 
l’avaluació
de les competències

Experiències d’aula que han executat mecanismes, recursos i estratègies d’avaluació, amb el suport de la tecnologia, per a l’orientació de l’aprenentatge amb capacitat de mesurar tot el ventall de competències implicades en una concepció holística de l’educació.


Consulta les 3 candidatures seleccionades
https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2017/01/call_for_papers_tematiques_3-2.jpg

CATEGORIA 3

Noves formes d’organitzar l’espai i el temps a l’aula
o a l’escola

Experiències didàctiques d’aula o d’escola i metodologies innovadores que han permès, per mitjà de la tecnologia, una millor optimització de l’organització escolar dels temps i/o de l’espai educatiu i, conseqüentment, una millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge.


Consulta les 3 candidatures seleccionades
Contacta a l’adreça itworldedu@eurecat.org per a qualsevol dubte relacionat amb el Call for Papers.


Procés de selecció de candidatures
CONVOCATÒRIA TANCADA


Idiomes

Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès.Presenta ara la teva candidatura

CONVOCATÒRIA TANCADAAvaluació de les candidatures

El Comitè Científic de l’ITworldEdu revisarà totes les candidatures rebudes i seleccionarà les propostes que s’ajustin més als criteris d’avaluació proposats.Confirmació de participació

En el termini de 2 setmanes comunicarem quines han estat les candidatures seleccionades per participar en el congrés. Molta sort a tots els participants!Criteris d’avaluació

El Comitè Científic del congrés ITworldEdu avaluarà i seleccionarà els casos presentats en les 3 categories d’acord amb els següents criteris:


CATEGORIES 1 i 2

Criteris que es desprenen dels 7 principis de l’OCDE …………………………. 40%

a. Grau d’autonomia i de protagonisme de l’alumne
b. Treball cooperatiu
c. Emocions i motivació
d. Personalització
e. Regulació positiva i de l’esforç
f. Avaluació formativa i congruent amb els objectius
g. Connexions horitzontals entre àrees i matèries
h. Amplitud de les competències

Organització i rol dels recursos tecnològics ………………………………………. 25%
Innovació i originalitat del projecte …………………………………………………… 10%
Facilitat d’implementació a l’aula ………………………………………………………. 10%
Transversalitat (abast de diferents etapes educatives) ………………………. 5%
Resultats assolits i valoració global …………………………………………………… 10%


CATEGORIA 3

Organització i rol dels recursos tecnològics ………………………………………. 60%

a. Optimització de l’organització escolar dels temps
b. Optimització de l’espai educatiu
c. Millora en els processos d’ensenyament-aprenentatge
d. Participació de la comunitat educativa

Innovació i originalitat del projecte …………………………………………………… 10%
Facilitat d’implementació a l’aula ………………………………………………………. 10%
Transversalitat (abast de diferents etapes educatives) ……………………… 10%
Resultats assolits i valoració global ……………………………………………………. 10%

Propostes guanyadores

El Comitè Científic de l’ITWorldEdu 2017 escollirà tres propostes associades a cadascuna de les tres modalitats.

Les propostes guanyadores podran presentar la seva experiència durant l’ITWorldEdu 2017 i disposaran de 25 minuts en el marc de sessions paral·leles associades a les tres categories.
L’alumnat que hagi intervingut en l’experiència també tindrà ocasió de presentar-la durant l’ITworldEdu Junior.

Durant aquest esdeveniment s’atorgaran premis consistents en material o dispositius tecnològics per als centres.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!