Modalitats de patrocini


ITworldEdu busca la col·laboració d’empreses i institucions que aportin valor, experiència i coneixement. El propòsit de l’organització va molt més enllà d’un simple patrocini. L’objectiu és establir una relació de partenariat. Per a ITworldEdu, cada empresa o institució és un aliat únic, amb unes condicions flexibles, adaptades a la seva especificitat, el seu coneixement i els seus interessos.


Beneficis


Generació d’oportunitats de negoci

ITworldEdu atrau +900 participants de l’àmbit educatiu, entre els quals responsables i directius de centres educatius, prescriptors i decisors de compra d’innovacions tecnològiques i educatives.

Visibilitat

ITworldEdu com a punt de trobada amb el sector educatiu permet a les empreses una major promoció dels productes i/o solucions i una major exposició de marca

Participació com a ponent

La participació activa de les empreses patrocinadores en la confecció de tallers i exposició de bones pràctiques dins el programa permet una visualització del sector empresarial com agent actiu i expert en proveir solucions innovadores pel sector.

Networking

L’espai ITworldEdu és el marc idoni per establir trobades bilaterals amb possibles clients, així com dur a terme activitats de relació i networking amb altres agents i empreses del sector educatiu.


Modalitats de patrocini

Patrocini OR

Presència de marca molt important a nivell dels elements gràfics, web materials del congrés, així com presentació del conferenciant principal

Presència i visibilitat en xarxes socials

Espai d’exhibició destacat doble (12m2)

2 Tallers de bones pràctiques en horari preferent i en auditori

Patrocini PLATA

Presència de marca destacada a nivell dels elements gràfics, web i materials del congrés

Espai d’exhibició (6m2)

1 Taller de bones pràctiques


Patrocini BRONZE

Presència de marca en programa digital i web del congrés

Espai d’exhibició (6m2)Contacta a l’adreça itworldedu@edutech.cat i junts podrem treballar en el partenariat de la teva empresa en l’ITworldEdu 2017.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!