Vídeos de l’edició 8

Consulta els vídeos de l’edició anterior

https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2017/01/galeria-flickr.jpg

O veure també a Youtube

Fotografies ITworldEdu8

Totes les imatges de l’edició anterior

https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2016/02/mosaic-galeria-fotos.jpg

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!