WORKSHOP 4


HOTEL SANT CUGAT

17 abril

15:30 – 16:50 h

El formulari d’inscripcions als workshops només és accessible una vegada s’ha formalitzat la compra de l’entrada o validació de la invitació.


CLICA AQUÍ PER A OBTENIR LA TEVA ENTRADA!

NOUS FORMATS DE CONTINGUTS I ACTIVITATS AMB RECURSOS DIGITALS

Ràdio Garbí


CENTRE

ESCOLA GARBÍ PERE VERGUÉS ESPLUGUES

IDIOMA

Català/Castellà


NIVELL/S EDUCATIU/S

Tercer a sisè de primària

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

No es necessita res per part del participant.


DESCRIPCIÓ

a) Projecte de la ràdio.
A la nostra Escola el projecte de la ràdio creix sota el format d’una comunitat d’aprenentatge com a model de centre inclusiu i acollidor. La comunitat d’aprenentatge vincula el professorat, les famílies, els alumnes… amb accions adreçades a l’assoliment de l’èxit educatiu.
Parteix de la necessitat dels alumnes de transmetre diferents situacions comunicatives (notícies, opinions, acudits, cançons, poemes…) i acaba amb la gravació en l’estudi de ràdio que tenim a l’Escola. És aquí on es prioritza la millora de la lectura, la postura corporal, l’entonació, la seguretat, l’autoestima… a través de la realització d’un producte final en forma de programa de ràdio.

b) Mostra pràctica de l’activitat.
Alguns nens i nenes de l’Escola duran a terme una gravació del programa de ràdio i alhora podran mostrar un producte final elaborat prèviament per ells a l’Escola


OBJECTIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

Conèixer el món de la ràdio, com funciona i saber utilitzar-lo com a mitjà de comunicació.

Usar de manera responsable i creativa les TIC i el material relacionat amb l’experimentació i el treball de camp.

Desenvolupar les competències comunicatives (descripció, explicació, justificació, interpretació i argumentació…).

Comunicar-se de forma oral i escrita en totes les llengües de l’Escola.

Expressar-se oralment, adequant les formes i el contingut als diferents contextos i situacions comunicatives.

Comprendre textos escrits que es donen en l’àmbit escolar i en el context social i cultural proper.

Utilitzar les llengües eficaçment en l’activitat escolar mitjançant l’escriptura de textos de diferent tipologia.

Planificar, realitzar i participar en projectes col·lectius, assumint responsabilitats, rols i tasques, amb empatia i respecte pels sentiments i les formes d’expressió dels altres.


ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER

El taller tindrà tres grans blocs
a) Contextualització i fonamentació pedagògica del projecte.
b) Explicació per part dels mestres i/o alumnes d’alguna de les tasques de Ràdio Garbí.
c) Implementació del projecte mitjançant la realització d’una activitat de ràdio que conclourà amb la gravació com a producte final.VÍDEO
PROMO


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/Ramon_Camps_Garbi_250x250-1.jpg
PONENT

Ramon Camps

Mestre i Tutor de tercer de Primària
ESCOLA GARBÍ PERE VERGUÉS ESPLUGUEShttps://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/Rosa_Gordillo_Garbi_250x250.jpg
PONENT

Rosa Gordillo

Mare de dues nenes de
L’ESCOLA GARBÍ PERE VERGUÉS ESPLUGUES

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!