WORKSHOP 3


HOTEL SANT CUGAT

17 abril

15:30 – 16:50 h

El formulari d’inscripcions als workshops només és accessible una vegada s’ha formalitzat la compra de l’entrada o validació de la invitació.


CLICA AQUÍ PER A OBTENIR LA TEVA ENTRADA!

NOVES METODOLOGIES D’APRENENTATGE

Giorgio’s Pizza: proposta de gamificació a Primària


CENTRE

FEDAC MONTCADA

IDIOMA

Català/Castellà


NIVELL/S EDUCATIU/S

Cicle Mitjà de Primària, podria crèixer amb l’alumnat (seria un dels objectius del pla de millora, una gamificació que evoluciona amb l’alumnat).

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

cada assistent haurà de portar el seu ordinador portàtil.


DESCRIPCIÓ

Entenent la gamificació com l’aplicació de normes i mecàniques que permetin als alumnes a descobrir, a tenir curiositat i a viure diferents experiències d’aprenentatge.
En aquest cas, en l’hàbit lector (millora de la competència lectora dels alumnes), la competència matemàtica i la comunicativa.
Gràcies a la narrativa i a la seva motivació per la creació d’un negoci local, s’ha submergit als alumnes en una “gestió empresarial” a la seva mida, que fa que obtinguem resultats bastant satisfactoris i la seva motivació per la lectura augmenti considerablement.
El motiu d’escollir una gamificació era clar: donar un gir de 180 graus de la percepció que tenien els alumnes de la lectura i de les matemàtiques.


OBJECTIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.
Llegir fragments d’autors i autores significatius de la literatura catalana.
improvisar i crear amb elements i recursos bàsics del llenguatge artístic.
Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball col.laboratiu.
Desenvolupar hàbits d’ús saludable de la tecnologia.
Descobrir motivacions intrínseques per a l’aprenentatge.
Fer l’aprenentatge visible.
Funcionalitat de la matemàtica a situacions de la vida quotidiana.

MESURES PERSONALITZACIÓ – INCLUSIÓ:
Els beneficis per les proves superades depèn de la resposta de cadascun dels membres del grup. S’afavoreix l’aprenentatge entre iguals i el fet que els membres del grup amb un major domini de la comprensió lectora ajudin als seus companys.


ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER

-Dinàmica d’activació inicial.
-Viure la Gamificació del projecte Giorgio’s Pizza.
-Coneixement de Plickers.
-Estratègies per organitzar una Gamificació.
-Crea la teva pròpia mini-activitat.VÍDEO
PROMO


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/david_gonzalez_fedac_250X250.jpg
PONENT

David González

Director General/ Mestre Ed. Física i Primària
FEDAC MONTCADA


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/oscar_paula_fedac_250x250.jpg
PONENT

Oscar de Paula

Coordinador TAC/mestre Ed. Física i Primària
FEDAC MONTCADADo NOT follow this link or you will be banned from the site!