WORKSHOP 9


HOTEL SANT CUGAT

17 abril

17:30-18:50 h

El formulari d’inscripcions als workshops només és accessible una vegada s’ha formalitzat la compra de l’entrada o validació de la invitació.


CLICA AQUÍ PER A OBTENIR LA TEVA ENTRADA!

PROJECTES STEM O STEAM

Missió a Mart: Crear un projecte STEM
a batxillerat.


CENTRE

FUNDACIÓ GRUP ESCOLES MATARÓ (GEM)

IDIOMA

Català/Castellà


NIVELL/S EDUCATIU/S

Primer de batxillerat

MATERIAL NECESSARI PER ASSISTIR

Dispositius electrònics: Tauletes o ordinadors portàtils


DESCRIPCIÓ

El taller constarà de dues parts:

Una primera part de descripció de les fases del procés de creació del projecte:
-Tria dels continguts comuns a treballar a partir del currículum.
-Temàtica conductora del projecte. (Producte final ABP)
-Creació d’activitats.
-Formació de grups
-Presentació de continguts i tasques a desenvolupar. (Paisatges d’aprenentatge i Moodle)
-Avaluació del projecte.
-Dificultats trobades. Propostes de millora.

Una segona part pràctica, per grups formats per docents de diferents disciplines, on simularem el procés de creació d’un projecte a STEM


OBJECTIUS COMPETENCIALS A ASSOLIR

Aprendre a planificar un projecte interdisciplinar a nivell de batxillerat aprofitant els objectius, competències i continguts comuns en cinc disciplines científico-tecnològiques.
Conèixer els avantatges de l’ABP i el treball cooperatiu com a metodologia d’aprenentatge.
Aprofitar els diferents recursos TIC com a eina per organitzar la informació i orientar-la per aconseguir els objectius d’aprenetatge establerts.


ACTIVITATS A DESENVOLUPAR DURANT EL TALLER

Un cop els assistents estan distribuïts per grups, es procedirà a la tasca pràctica:
El grup escull el curs on es desenvoluparà el projecte.
A partir de les connexions entre el currículum de les diferents disciplines es trien els continguts comuns a treballar.
Triar el fil conductor que permeti treballar els continguts triats anteriorment. Aquest fil conductor ha de resultar atractiu per l’alumnat.
Crear una activitat, que treballi un dels continguts triats, des dels diferents punts de vista de cada disciplina. Temporitzar aquesta activitat.
Dissenyar el mètode d’avaluació de l’activitat (gamificació, guia d’avaluació, rúbrica, coavaluació, autoavaluació, heteroavaluació, portfoli)VÍDEO
PROMO


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/angels_llaveria_escolagem_250x250.jpg
PONENT

Àngels Llaveria

Professora de química
FUNDACIÓ GRUP ESCOLES MATARÓ


https://itworldedu.cat/wp-content/uploads/2018/03/BernatV_escolagem_250X250.jpg
PONENT

Bernat Vilert

Professor de matemàtiques
FUNDACIÓ GRUP ESCOLES MATARÓ


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!